Su Elektrik Stansiyası

Su Elektrik Stansiyası


Su elektrik stansiyası hidravlik sistemdən, mexaniki sistemdən və elektrik enerjisi yaradan qurğudan və s. ibarətdir. Bu, su enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsini həyata keçirən əsas layihədir.Elektrik enerjisi istehsalının davamlılığı su elektrik stansiyasında su enerjisindən davamlı istifadəni tələb edir.Su elektrik stansiyasının su anbarı sisteminin qurulması vasitəsilə hidravlik resursların zaman və məkanda paylanması süni şəkildə tənzimlənə və dəyişdirilə, hidravlik resurslardan davamlı istifadəni həyata keçirə bilər.
Su elektrik stansiyasının əsas emalatxanasında körpü kranı ümumiyyətlə vacib avadanlıqların quraşdırılması, əsas istismar və müntəzəm texniki xidmət üçün cavabdehdir.