Polad Sənayesi

Polad Sənayesi


Polad sənayesi əsasən qara mineralların çıxarılması, qara metalın əridilməsi və emalı və digər sənaye istehsalı fəaliyyətləri, o cümlədən dəmir, xrom, manqan və digər mineralların çıxarılması, dəmir istehsalı, polad istehsalı, polad emalı sənayesi, ferro ərintisi əritmə sənayesi, polad istehsalı ilə məşğul olan sənaye sənayesidir. məftil və onun məhsulları sənayesi və digər alt sektorlar.Ölkənin mühüm xammal sənayelərindən biridir.Bundan əlavə, dəmir və polad istehsalı həmçinin qeyri-metal mineral hasilatı və məhsulları və kokslaşma, odadavamlı materiallar, karbon məhsulları kimi digər sənaye kateqoriyalarını əhatə etdiyi üçün adətən bu sənaye kateqoriyaları da polad sənayesinin əhatə dairəsinə daxil edilir.
Bütün istehsal və daşınma prosesində körpü krandan və portal krandan istifadə edilməlidir, bizim qabaqcıl qaldırıcı avadanlıqlarımız, texnologiyalarımız və xidmətimiz zavodunuzun hər bir sahəsində əməliyyatların təhlükəsizliyini və məhsuldarlığını artıra bilər.