Tullantılardan Enerji Elektrik Stansiyasına

Tullantılardan Enerji Elektrik Stansiyasına


Tullantı elektrik stansiyası elektrik enerjisi istehsal etmək üçün bələdiyyə zibilinin yandırılması nəticəsində ayrılan istilik enerjisindən istifadə edən istilik elektrik stansiyasına aiddir.Yüklə enerji istehsalının əsas prosesi adi istilik enerjisi istehsalı ilə eynidir, lakin ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün qapalı zibil qutusu quraşdırılmalıdır.
Tullantıların idarə edilməsi kranı müasir yandırma zavodlarında həlledici rol oynayır, burada sərt ekoloji təlimatlar tətbiq edilir və kran tullantıların gəldiyi andan maksimum səmərəliliklə işləməlidir, çünki kran onları yığır, çeşidləyir, qarışdırır və yandırma zavoduna çatdırır.Tipik olaraq, minimum dayanma müddətini təmin etmək üçün tullantı çuxurunun üstündə iki tullantı daşıyan kran var, onlardan biri ehtiyatdır.
SEVENCRANE sizə tullantıların daşınması üçün kran təmin edə bilər, təhlükəsizliyinizi və məhsuldarlığınızı artırır.